top of page

TÁJÉKOZTATÓ 

a Társaság weboldalán megvalósuló cookie (süti) alkalmazással összefüggésben

 

Mik azok a sütik?

A sütik a webhely látogatójának böngészőjében tárolt kis adatdarabok. Általában arra szolgálnak, hogy nyomon kövessék a felhasználók által kiválasztott beállításokat és a webhelyen végzett műveleteket.

A sütik típusai:

 • Elengedhetetlen (munkamenet), úgynevezett fontos sütik

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan információkat, melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más weboldalakon járt a látogató. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül. Ezen sütik alkalmazása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a honlap használatát, űrlapok kitöltését.

 

 • Funkcionális sütik

Ezek a sütik teszik lehetővé a weboldal számára, hogy emlékezzen a látogató egyes választásaira vagy preferenciáira. (pl. a látogató által preferált nyelv vagy, hogy a látogató mely sütik alkalmazásához járult hozzá).

 

 • Marketing sütik

Ezeknek a sütiknek a célja, hogy a honlapon az adott látogató számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik a látogató érdeklődésére számot tartó tartalmak megjelenítése érdekében olyan információkat gyűjtenek, mint pl., hogy a látogató melyik oldalt nézte meg, a honlap mely részére kattintott, hány weboldalt keresett fel.

 

 • Statisztikai sütik

Ezek a sütik a honlap teljesítményéhez, fejlesztéséhez, a felhasználói élmény javításához kapcsolódnak, és lehetővé teszik, hogy a honlap üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott honlapot. Az általuk gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy a látogató az oldal mely részére kattintott, hány honlapot vagy oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, milyen esetleges hibaüzenetek érkeztek, stb.

 

 • Más, harmadik féltől származó külső sütik

A Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a látogató által használt informatikai eszköz IP-címét. Az adattárolás a látogató informatikai eszközén valósul meg. A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik ezen cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ linken keresztül érhető el bővebb információ. A honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

A böngésző süti beállításainak ellenőrzése, a sütik letiltása:

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

a sütik alkalmazásával összefüggésben

Az Adatkezelő megnevezése

Az Adatkezelő megnevezése:

4U Academy Kft.

Az Adatkezelő székhelye:

8096 Sukoró, Kalász utca 13. B. ép.

Az Adatkezelő postacíme:

8096 Sukoró, Kalász utca 13. B. ép.

Az Adatkezelő e-mail címe:

hello@4uacademy.io

Sütik

Süti neve: XSRF-TOKEN

Süti típusa: Elengedhetetlen (munkamenet) süti

Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása (biztonsági okok).

Adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Süti neve: hs

Süti típusa: Elengedhetetlen (munkamenet) süti

Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása (biztonsági okok).

Adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Süti neve: svSession

Süti típusa: Elengedhetetlen (munkamenet) süti

Adatkezelés célja: Felhasználói bejelentkezés lehetővé tétele.

A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Adatkezelés időtartama: 12 hónap

Süti neve: SSR-caching

Süti típusa: Elengedhetetlen (munkamenet) süti

Adatkezelés célja: Azon rendszer megjelölése, amelyről a webhelyet megjelenítették.

Adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Adatkezelés időtartama: 1 perc

Süti neve: _wixCIDX

Süti típusa: Elengedhetetlen (munkamenet) süti

Adatkezelés célja: Rendszerfigyelés/hibakeresés

Adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Adatkezelés időtartama: 3 hónap

Süti neve: _wix_browser_sess

Süti típusa: Elengedhetetlen (munkamenet) süti

Adatkezelés célja: Rendszerfigyelés/hibakeresés.

Adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Süti neve: consent-policy

Süti típusa: Elengedhetetlen (munkamenet) süti

Adatkezelés célja: A cookie banner paramétereinek mérése.

Adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Adatkezelés időtartama: 12 hónap

Süti neve: smSession

Süti típusa: Elengedhetetlen (munkamenet) süti

Adatkezelés célja: Az oldal bejelentkezett tagjainak azonosítása.

Adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Süti neve: TS*

Süti típusa: Elengedhetetlen (munkamenet) süti

Adatkezelés célja: Biztonság megteremtése és csalás elleni védelem.

Adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Süti neve: bSession

Süti típusa: Elengedhetetlen (munkamenet) süti

Adatkezelés célja: A rendszer hatékonyságának mérése.

Adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

30 perc

Süti neve: fedops.logger.X

Süti típusa: Elengedhetetlen (munkamenet) süti

Adatkezelés célja: Stabilitás/hatékonyság mérése.

Adatkezelés jogalapja: A Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Adatkezelés időtartama: 12 hónap

Süti neve: wixLanguage

Süti típusa: Funkcionális süti

Adatkezelés célja: A felhasználó nyelvi preferenciájának elmentése.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb 12 hónapig.

Az elengedhetetlen (munkamenet) sütik alkalmazása vonatkozásában a Társaság jogos érdekét megalapozza, hogy ezen sütik telepítése nélkül a honlap nem képes megfelelően működni figyelemmel arra, hogy ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Tájékoztatjuk, hogy jelen honlap tárhelyét a WIX.com LTD (székhely: Yunitsman 5., Tel Aviv, Israel), mint adatfeldolgozó biztosítja. A harmadik országba történő adattovábbításra a Bizottság 2011/61/EU megfelelőségi határozata alapján kerülhet sor.

A Társaság a személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja. Ugyanakkor amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaságunkat, úgy jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve kötelesek vagyunk a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, valamint profilalkotásra nem kerül sor.

Érintetti jogok

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezeléssel összefüggésben Ön az alábbi érintetti jogok gyakorlására jogosult:

Hozzájárulás visszavonásához való jog: Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelések vonatkozásában Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon Társaságunktól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a személyes adatai kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. Erre irányuló megkeresés esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát első alkalommal díjmentesen bocsátjuk rendelkezésére, azzal, hogy az Ön által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló ésszerű díjat számíthatunk fel. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, és nem kéri máshogy, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére.

 

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Továbbá Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

 

Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy

 • Ön visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy

 • tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy

 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük, vagy

 • a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, vagy

 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére személyes adatainak kezelését korlátozzuk, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát);

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

Adathordozhatósághoz való jog: Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelések vonatkozásában Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben ez technikailag megvalósítható, kérheti a személyes adatok adatkezelők közti közvetlen továbbítását. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke miatt kerül sor.  Ebben az esetben személyes adatait csak akkor kezelhetjük tovább, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Eljárás érintetti kérelem esetén:

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság weboldalán használt sütik önmagukban nem teszik lehetővé a látogató személy szerinti beazonosítását. Erre tekintettel a GDPR 15-22. cikkeiben biztosított érintetti jogok gyakorlása csak abban az esetben lehetséges, ha a látogató előzetesen azonosítja magát, és az általa használt készüléket.

Tájékoztatjuk, hogy érintetti jogai gyakorlásra irányuló kérelmét fenti elérhetőségeinken terjesztheti elő Társaságunk részér azzal, hogy érintetti jogainak gyakorlásához személyazonosságának igazolása szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az azonosítható érintettől származó kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható azzal, hogy a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.

 

Jogorvoslathoz való jog:

Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön úgy ítéli meg, hogy Társaságunk a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi jogszabályok által támasztott követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, annak alábbi elérhetőségei egyikén:

 • cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;

 • postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.;

 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

 • telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400;

 • fax: +36 (1) 391-1410

 

Lehetősége van továbbá személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. Tájékoztatjuk, hogy a Társaság székhelye szerint a perre a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Sukoró, 2024

bottom of page